Skip to main content

Vårt bidrag til en grønnere fremtid

Vi i Infraplast AS er stolte av å kunne levere EPD på våre produkter. Dette er et viktig skritt i vår forpliktelse til å bidra til en mer bærekraftig bransje.

Infrapast – EPD Norge vil dere nå finne EPD fra Infraplast på fire av våre produktkategorier – blant annet våre dekkplater som er produsert med hele 99% resirkulert materiale.

Hva er en EPD?

EPD står for Environmental Product Declaration eller miljødeklarasjon på norsk og lages på grunnlag av en livsløpsanalyse av et produkt. For å imøtekomme våre kunders behov har vi derfor investert i en verifisert LCA-generator (Life Cycle Assessment), som gir en nøyaktig beregning av miljøpåvirkningen på våre produkter. Dette verktøyet gir oss mulighet til å opplyse våre kunder og samtidig gi oss innsikt i arbeidet med å redusere vårt klimafotavtrykk ytterligere.

Hva er formålet med en EPD?

Med en EPD kan vi gi våre kunder full åpenhet om miljøpåvirkningen til våre produkter, fra vugge til grav. (eller: fra råvare, transport, produksjon). Dette hjelper våre kunder å ta informerte beslutninger basert på miljøhensyn ved å sammenligne med tilsvarende produkter i markedet, og det styrker vårt omdømme som en ansvarlig og miljøbevisst bedrift.

Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon om EPD eller våre produkter.