Skip to main content

Historien om Industriplast AS og Infraplast AS

Industriplast AS ble etablert allerede i 1963 i et leid lokale i Hetlevik på Askøy. Grunnlegger Nils Einar Eriksen, med erfaring fra Monopol’s plastavdeling i Bakarvågen, hadde en visjon og målet å spesialisere seg i produksjonen av ekstruderte profiler for industrielle formål, tilpasset ulike krav og behov. Allerede i 1964 kom Rolf Sjaastad inn i styret og i 1967 ble han daglig leder.  Sammen med Artur Indrevær som verksmester og Aslaug Sjaastad på kontoret i Bergen, la de grunnlaget for vår suksess. Deres innsats har vært uvurderlig, og uten dem hadde vi aldri vært der vi er i dag. 

Fram til 1970 møtte vi mange utfordringer. Arbeidsdagen var preget av tung bæring og manuell håndtering, og vi manglet det nødvendige utstyret som vi måtte skaffe selv. Strøm og vann, som vi tar for gitt i dag, var vanskelig å få tak i. Likevel, takket være dyktige fagfolk, satte vi i gang og utviklet spesialprodukter som fortsatt er i bruk den dag i dag. 

Allerede på 70-tallet begynte vi å produsere og bruke resirkulert materiale i våre produkter. I løpet av siste 20 årene har bruken av resirkulert materiale økt betydelig. For å minimere vårt produksjonsavfall opprettet vi i 2006 vårt eget topp-moderne gjenvinningsanlegg som ga oss muligheten til å gjenbruke råstoffet i nye produkter, helt uten bruk av kjemikalier og med vanndamp som eneste utslipp.

På 80-tallet hadde Industriplast et generasjonsskifte. Nils Einar Eriksen kjøpte ut sin partner og ansatte i 1983 sin sønn, Elias Eriksen, som daglig leder. Elias var utdannet ingeniør og utdannet seg videre innenfor økonomi og administrasjon. Han jobbet mange år i industrien, inkludert 10 år som produksjonsleder i Blikkvalseverket.  På den tiden lå salg- og administrasjonskontorene i Bergen, mens fabrikken holdt til på Follese, Askøy. I 1995 flyttet vi alle kontorer til Follese og på starten av 2000-tallet gjennomgikk vi en betydelig utvidelse og fordoblet lokalene våre i størrelse, samtidig som vi tok i bruk alt tilgjengelig uteareal. Inne installerte vi nye maskiner og et gjenvinningsanlegg, mens det ble opprettet utendørs lagerplass for å håndtere den stadig økende produksjonen.

I løpet av 90-tallet begynte vi å investere i nytt utstyr og automatisering av maskinene. Dette jobbet vi videre med på 2000-tallet, noe som førte til betydelig vekst i produksjonen.  Frem til i dag har vi modernisert og effektivisert all rørproduksjon og produksjon av kabeldekkplater og vi har automatisert manuelle arbeidsoperasjoner samt implementert robotanlegg. 

I oktober 2022 sto vi overfor et viktig valg. Veksten vår gjorde det nødvendig å ta en avgjørelse for å kunne håndtere både produksjonen av kabelvern (Infraplast) og samtidig fortsette spesialproduksjonen (Industriplast). Valget sto mellom å legge ned spesialproduksjonen, som har vært kjernen i Industriplast siden starten, eller å dele selskapet i to. Da var valget enkelt og selskapet ble delt i to – Infraplast AS og Industriplast AS.  

Infraplast AS og Industriplast AS er i dag to veletablerte bedrifter med en bred kundebase. I fjor feiret vi 60 år, med både 4. og 5. generasjon av ansatte som nå jobber i en bedrift i stadig vekst og utvikling. I dag jobber vi kontinuerlig for å redusere vårt totale ressursforbruk. Ved å bruke gjenvunnet plast som råvare, sparer vi samfunnet for store mengder unødvendig avfall. Dette er en viktig gjerning som gagner både oss, kundene våre og planeten. Vår målsetting er klar: Vi skal være blant Norges ledende bedrifter innen ekstrudering av plast. 

Foto: Nils Einar Eriksen avbildet til venstre og gamle bilder av fabrikken.